Waar kan ik u mee van dienst zijn?

Heeft u een vraag op het gebied van services rondom het bed? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ik hoor graag waar wij u mee kunnen helpen.

Contact

Multi Moment Opname

Benieuwd naar de mogelijkheden op uw zorgafdeling? Wij voeren graag een Multi Moment Opname (MMO) uit om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.

Lees meer

Ontwikkelingen en inspiratie

Wat houdt Zorg 2020 voor mij in?

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Zorg 2020

Family statement

Wij zijn Assist Zorgondersteuning, een dochterbedrijf van Vebego. Uit hetzelfde hout gesneden en gericht op continue vooruitgang. Hoe we dat doen? Door te sturen op de kracht en kwaliteiten van onze medewerkers. Vertrouwen in elkaar. Wij schuiven fouten niet onder het vloerkleed, maar gebruiken ze juist om als individu en bedrijf verder te komen. Ons family statement is daarbij een belangrijke houvast.

Lees meer