De kracht van Assist Zorgondersteuning

Assist Zorgondersteuning is dé oplossing voor het schaarse aanbod van zorgverleners. Het gaat daarbij niet om méér professionals, maar juist om ándere professionals. Te veel zorgverleners verrichten dagelijks namelijk te veel taken die eigenlijk niet tot hun takenpakket behoren. Door de juiste taakverdeling, de juiste tijdsbesteding. Wij definiëren alle taken op een zorgafdeling en wijzen deze toe aan de juiste professionals. Met onze zorg- en woonondersteuners helpen we de zorg vooruit!

Multi Moment Opname

Benieuwd naar de mogelijkheden op uw zorgafdeling? Wij voeren graag een Multi Moment Opname (MMO) uit om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.

Lees meer
Langdurige zorg en woonondersteuners

Bekijk de video
Uw uitdaging, onze oplossing!

Onze Dienstverlening
Ontwikkelingen en inspiratie
Zorgmanager
Wat houdt Zorg 2020 voor mij in?

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Zorg 2020
Vebego Head Quarters
Family statement

Wij zijn Assist Zorgondersteuning, een dochterbedrijf van Vebego. Uit hetzelfde hout gesneden en gericht op continue vooruitgang. Hoe we dat doen? Door te sturen op de kracht en kwaliteiten van onze medewerkers. Vertrouwen in elkaar. Wij schuiven fouten niet onder het vloerkleed, maar gebruiken ze juist om als individu en bedrijf verder te komen. Ons family statement is daarbij een belangrijke houvast.

Moederbedrijf Vebego
Vraag het Vivianne
Waar kan ik u mee van dienst zijn?

Heeft u een vraag op het gebied van services rondom het bed? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ik hoor graag waar wij u mee kunnen helpen.

Contact
Vivianne Zorgcategoriemanager Ouderenzorg