Functiedifferentiatie

De zwaarte van de zorg neemt toe. Dit leidt tot een groeiende vraag naar medewerkers met een hoge deskundigheid. Maar waarom zoeken naar extra medewerkers als u het ook anders kunt oplossen? Waar verpleegkundigen en verzorgenden zich focussen op de zorg voor bewoners, hebben de medewerkers van Assist aandacht voor het wonen en welzijn van de bewoners. Zij richten zich op de ondersteunende en facilitaire taken. Zo ontstaat er meer tijd voor persoonlijke aandacht en draagt u bij aan de kwaliteit van het leven van uw bewoners.

Bent u klaar voor de toekomst?

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Waardigheid en trots

Waar kan ik u mee van dienst zijn?

Heeft u een vraag op het gebied van services rondom het bed? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ik hoor graag waar wij u mee kunnen helpen.

Contact
Deel dit artikel: