Kwaliteit van leven

De Nederlandse samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Dit betekent dat ze pas naar een verpleeg- en verzorgingshuis gaan als thuis wonen echt niet meer mogelijk is. Hoe borgt u de tevredenheid van bewoners in deze kwetsbare situatie?

Functiedifferentiatie

De zwaarte van de zorg neemt toe. Dit leidt tot een groeiende vraag naar medewerkers met een hoge deskundigheid. Maar waarom zoeken naar extra medewerkers als u het ook anders kunt oplossen? Waar verpleegkundigen en verzorgenden zich focussen op de zorg voor bewoners, hebben de medewerkers van Assist aandacht voor het wonen en welzijn van de bewoners. Zij richten zich op de ondersteunende en facilitaire taken. Zo ontstaat er meer tijd voor persoonlijke aandacht en draagt u bij aan de kwaliteit van het leven van uw bewoners.

Waardigheid en trots

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Langdurige Zorg Waardigheid En Trots Assist Zorgondersteuning
Vraag het Vivianne
Meer weten?

Als Zorgcategoriemanager Ouderenzorg streef ik naar kennisbundeling en samen ontwikkelen van innovatieve concepten. Het gaat om meer dan zorg en verzorgen. Namelijk oprechte aandacht en er ├ęcht zijn voor bewoners.

Neem contact op
Vivianne Zorgcategoriemanager Ouderenzorg