Een eerste stap naar verbetering

Bij een Multi Moment Opname (MMO) wordt de dagelijkse gang van zaken op een afdeling inzichtelijk. Zo krijgt u eenvoudig inzage in welke taken er met name door wie worden uitgevoerd en hoeveel tijd ze hiermee bezig zijn. Met dit inzicht kunt u vervolgens de dagelijkse processen evalueren en daar waar nodig bijsturen om zo taken opnieuw te verdelen en efficiëntie door te voeren. In de infographic legt Assist Zorgondersteuning in een aantal stappen uit welke data een MMO ontsluit.

Deel dit artikel: