1-3-2018

Functiedifferentiatie

Terwijl de vraag naar hun zorg onder invloed van de vergrijzing toeneemt, stromen er onvoldoende verpleegkundigen en verzorgenden in en verlaten daarnaast teveel mensen hun vak. Door het beroep aantrekkelijker te maken hoopt men dat proces te kunnen stoppen.

De aantrekkelijkheid van het beroep zit deels in de doorgroeimogelijkheden. Dat kan door zich te gaan richten op bepaalde groepen patiënten (horizontale functiedifferentiatie). Daarnaast is het mogelijk om functies te splitsen in functies voor lager geschoolde medewerkers (bijvoorbeeld bedden opmaak personeel) en voor hoger geschoolden (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren). Men noemt dit verticale functiedifferentiatie. Voorjaar  2002 vroegen we de panelleden wat zij vinden van functiedifferentiatie.

Lees verder in Nivel

Deel dit artikel: