1-1-2018

Gelukkig in een verpleeghuis?

Het leven in Nederlandse verpleeghuizen en verzorgingshuizen is aan het veranderen. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen. Mensen maken zich - mede op basis van deze berichtgeving - zorgen over de kwaliteit van de zorg en het leven van bewoners.

Voor dit rapport hebben SCP-onderzoekers uitvoerige gesprekken gevoerd met ruim 950 bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen, verspreid over het hele land. We vroegen naar hun ervaringen en oordelen over de kwaliteit van hun leven (geluk, eenzaamheid, levenslust) en de kwaliteit van de verzorging (privacy, autonomie, bejegening, veiligheid). Mensen met ernstige dementie konden vanzelfsprekend niet bevraagd worden.

In het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ is ook deze laatste groep beschreven door familieleden en verzorgenden. Dit rapport geeft een beeld van objectieve aspecten van de leefsituatie zoals gezondheid, sociale netwerken en financiële situatie.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Deel dit artikel: