16-3-2018

Nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging is af

Kwalitatief goede wijkverpleging kan alleen worden gerealiseerd als er een nieuwe manier van bekostigen en verantwoorden komt. Dat valt af te leiden uit het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging. De veldpartijen mogen daar deze maand nog op reageren. Op 1 april moet de definitieve tekst aan het Zorginstituut Nederland worden aangeboden.

Een verbindende schakel

Het kwaliteitskader wijkverpleging wil dat de wijkverpleegkundige naast de huisarts een verbindende schakel in de wijk wordt. De huisarts is in de wijk de generalist op medisch niveau, de wijkverpleegkundige op verpleegkundig niveau. Wijkverpleegkundigen moeten ook de verbinding maken met het lokale ziekenhuis en het sociale domein van gemeenten. De verwachting is dat de zorg in de wijk dan minder gefragmenteerd zal zijn dan nu. Het idee is dat als wijkverpleegkundigen alle partijen verbinden, er minder langs elkaar heen wordt gewerkt. Het werk zal daardoor veel interessanter worden en de verwachting is dat meer hoogopgeleiden verpleegkundigen voor het vak zullen kiezen. Het tekort aan wijkverpleegkundigen is momenteel een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk in de wijkverpleging.

Wijkverpleging is dienstverlening

Het kwaliteitskader ziet wijkverpleging als een dienstverlening van verpleegkundigen aan cliënten, niet als een product van verpleging of verzorging dat wordt geleverd. Goede wijkverpleging draait om de relatie tussen verpleegkundigen en cliënten. Verpleegkundigen moeten de ruimte krijgen om op basis van hun vakmanschap te beoordelen wat er nodig is in een situatie. De huidige systematiek van verantwoorden en bekostigen biedt die ruimte echter niet. Die zal dus moeten plaatsmaken voor iets anders, zo valt tussen de regels door te lezen. 'Wijkverpleging is op dit moment voor het grootste deel ingebed in een op productie en handelingsverantwoording gebaseerde infrastructuur. Wijkverpleging is ingesteld op het indiceren en uitvoeren van handelingen die door de zorgaanbieder te declareren zijn en te weinig op het resultaatgerichte perspectief dat de cliënt een werkelijk passende en duurzame oplossing kan bieden’, aldus het rapport.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Volgens het kwaliteitskader is er een omslag nodig. De veldpartijen werken daarom al aan een nieuwe manier van bekostigen en verantwoorden. Die moet wijkverpleegkundigen voldoende professionele ruimte bieden en verzekeraars aanknopingspunten bieden voor toetsing van kwaliteit en bekostiging. De contouren zijn volgens het rapport al duidelijk. Kwaliteitscriteria en meetinstrumenten zullen minder tijdrovend zijn. Ze zullen ook minder op productie zijn gericht, zoals de 5-minutenregistratie nu is. De kwaliteitscriteria zullen zijn gericht op de resultaten van wijkverpleging, zoals tevredenheid van patiënten (PREM). Ook wordt gedacht aan een systeem dat is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) van Michael Porter. De nieuwe bekostiging zal naar verwachting op zijn vroegst in 2020 klaar zijn.

Bron: Zorgvisie.

Deel dit artikel: