1-2-2018

Publieksbrochure en video Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In de publieksbrochure Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede zorg in een verpleeghuis inhoudt. LOC Zeggenschap in zorg maakte deze brochure samen met Patiëntenfederatie Nederland, in samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, BTN, Verenso en V&VN.

De belangrijkste uitgangspunten voor goede zorg zijn beknopt weergegeven en u vindt informatie over wat een bewoner of naaste kan doen wanneer een verpleeghuis geen goede zorg levert. Naast een publieksbrochure publiceerde LOC Zeggenschap in zorg een korte video over het kwaliteitskader en een handreiking met tips voor cliëntenraden.

Bron: Waardigheid en trots.

Deel dit artikel: