11-3-2018

Slimmer organiseren van de zorg

"Ik lees met regelmaat publicaties over de toenemende druk in de zorg." Aldus Freek Korver, algemeen directeur van Assist. "Dit is voor mij uiteraard geen onbekend fenomeen. Nu las ik laatst in een artikel dat niet alleen de zorg, maar ook patiënten hinder ondervinden van het tekort aan zorgpersoneel. Dat moest er natuurlijk een keer van komen, aangezien de zorg al langer aangeeft dat het de productie die het met zorgverzekeraars afspreekt niet kan realiseren omdat er niet genoeg verpleegkundigen zijn."

Kijken naar vergrijzing en ontgroening

Volgens mij heb je verschillende richtingen om dit probleem aan te pakken. De lange termijn oplossing is dat we heel goed gaan kijken naar de ontwikkelingen van de vergrijzing en ontgroening binnen ons land. Zo kan een uitkomst zijn dat we het verlenen van zorg interessanter en leuker moeten maken, bijvoorbeeld door opleidingen anders in te richten en campagnes in te zetten.

Multi Moment Opname laten verrichten

Op korte termijn – en als mogelijke oplossing voor de lange termijn – denk ik dat het goed is om de zorg zoals deze nu is georganiseerd binnen een organisatie kritisch onder de loep te nemen. Ik denk dat je zult schrikken als je een 'Multi Moment Opname'-onderzoek laat verrichten. Dit zal in 90% van de gevallen in zowel een ziekenhuisomgeving als langdurige zorgomgeving aantonen dat het zorgpersoneel, of dit nu helpenden, verzorgenden of verpleegkundigen zijn, ongeveer 35% van zijn tijd besteedt aan zorgondersteunende en facilitaire taken.

Volledige focus op het primaire proces

Volgens mij kunnen we dat veel slimmer organiseren. Daarmee bedoel ik dat het zorgpersoneel gaat doen waar het voor is opgeleid én goed in is: volledige focus op het primaire proces. Zo kunnen zij meer dan een kwart van hun tijd efficiënter en beter inzetten, waardoor je de afspraken of producties wel kunt halen. Bijvoorbeeld door de zorgondersteunende en facilitaire taken te beleggen bij de facilitaire medewerkers.

Schoonmaakpersoneel zorgt voor werkdrukverlaging

Hierbij denk ik dan aan het schoonmaakpersoneel. Zij zijn prima in staat om deze taken over te nemen en op de juiste manier uit te voeren. Ik hoef dan niet uit te leggen dat dit gaat zorgen voor (werk)drukverlichting. Roep dus niet alleen dat er problemen zijn, maar kijk mee en denk proactief na over oplossingen. Mijn tip: bespreek deze problematiek ook eens met samenwerkingspartners. Een bestaande samenwerking beter benutten door problemen samen aan te pakken kan het mes aan twee kanten laten snijden.

Rol voor leveranciers zorgorganisaties

Naast het slimmer organiseren van de zorg door organisaties zelf, is het aan ons allen om de zorg te verduurzamen. En daarmee de druk bij de zorg te verlichten. Dit is niet alleen een gemeenschappelijk belang, maar zeker ook een gemeenschappelijke taak. Hierin is dus niet alleen een rol weggelegd voor zorgorganisaties, de patiënt en zijn naasten, maar ook voor de leveranciers van zorgorganisaties en de omgeving van de patiënt.

Voorkom opeenstapeling van verantwoordelijkheden

Door iedere schakel in de keten aan te haken en mede deelgenoot te maken, voorkom je een opeenstapeling van verantwoordelijkheden bij slechts één van de schakels binnen het proces. Het zorgproces rondom een patiënt verloopt daardoor soepel en door het delen van verantwoordelijkheden is de druk ook eerlijker verdeeld.

Slimmere zorg heeft tijd en energie nodig

Ik weet het, het klinkt allemaal heel simpel. De zorg slimmer organiseren en verduurzamen heeft tijd en zeker ook energie nodig. Maar zeg nou zelf, we kunnen wel altijd blijven wijzen naar anderen, maar ik denk dat wij met zijn allen onze energie beter kunnen stoppen in het teweegbrengen van de korte termijn veranderingen die bijdragen aan een lastenverlichting bij het zorgpersoneel. Want 'in the end' is de patiënt wel de laatste die het effect van een tekort aan zorgpersoneel mag merken.

Kijk kritisch naar de huidige werksituatie

Ik daag dan ook alle zorgorganisaties uit kritisch te kijken naar de huidige werksituatie. Zijn er taken die momenteel bij helpenden, verzorgenden of verpleegkundigen belegd zijn die los staan van het primaire proces? Als dat zo is, dan verzeker ik je dat jij op zeer korte termijn voor jouw personeel het verschil kunt maken. En weet dat je er niet alleen voor staat. Er zijn tal van dienstverleners die nu al van betekenis zijn, die hierin een rol kunnen spelen en misschien wel eens met verrassende oplossingen kunnen komen.

Bron: Service Management.

Freek Kover

Deel dit artikel: