Vitaliseren van werk en zorg

Wij zijn nu

We zijn bij Vebego graag concreet. Want dat is de kortste weg naar resultaat. Het gaat om tevreden klanten, de groei van onze bedrijven, de kwaliteit van onze medewerkers, onze bijdrage aan de maatschappij en ons rendement. Allemaal meetbaar. We kijken dan ook graag door een praktische bril naar de wereld. Daarbij houden we het graag eenvoudig, zodat zoveel mogelijk mensen begrijpen wat we doen, zich kunnen verbinden aan onze doelen en daar een bijdrage aan kunnen leveren. Tot slot stellen we iets wat we vandaag kunnen doen niet uit tot morgen. Zo maken we bij Vebego ambities waar.

Vebego Head Quarters
Wij zijn buiten

Er zijn zoveel dingen die je gewoon leert in de dagelijkse praktijk. Door onze ogen en oren goed de kost te geven. Door veel buiten te zijn bij klanten, leveranciers en partners en met interesse naar ze te luisteren. Om daar vervolgens ook iets mee te doen. Zij maken ons bewust van onze plaats, rol en bijdrage in de keten. Daarom maakt de blik naar buiten al sinds de oprichting in 1943 deel uit van onze werkwijze. En zijn we in staat om ons steeds aan te passen aan een veranderende omgeving.

Wij zijn samen

Vebego heeft ruim 100 bedrijven. Dat is samen een hele groep, met heel veel kennis en expertise. Alles wat we weten verzinnen we lang niet allemaal zelf. We doen dat samen met klanten, relaties en met onze mensen. Want het begint allemaal met een simpele vraag: wat kunnen we samen voor onze klanten beter doen? Het antwoord brengt alle betrokken partijen verder. Verbinden is daarbij voor ons een belangrijk instrument; van mens tot mens, van afdeling tot afdeling, van organisatie tot organisatie, binnen regio’s, tussen landen, branches of vakgebieden.

Wij zijn morgen

Wat heb je vandaag gedaan waar je morgen trots op bent? Die vraag stellen wij onszelf continu. Want duurzaam ondernemen is voor ons de basis voor continuïteit. Ook voor volgende generaties én voor de maatschappij. We gaan voor de lange termijn en dat zie je in alles terug; de partners waar wij mee optrekken, onze dienstverlening, wat personeel voor ons betekent en natuurlijk onze Foundation. Om duurzaam mee te kunnen gaan moeten we blijven innoveren. We zijn een lerende organisatie. Onze bedrijven en medewerkers blijven zichzelf in kleine stappen ontwikkelen en versnellen hiermee ons leervermogen.

Slimmer organiseren

De zorg is volop in beweging. Zo is de drempel tot verblijf in een zorgorganisatie verhoogd en blijven mensen met een zorgbehoefte vaker en steeds langer thuis wonen. Zorgaanbieders zien hun cliëntenbestand daardoor veranderen. Zij passen hun dienstverlening aan op de hogere zorgzwaarte. Dit vereist een andere samenstelling van het personeelsbestand. Het tekort aan medewerkers met een hogere deskundigheid vormt echter een structurele uitdaging.

Slimmer organiseren