Zorg 2020

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Zorg 2020

Waardigheid en trots

Ook de langdurige zorg is volop in beweging. Zo is de drempel tot verblijf in een instelling verhoogd en blijven mensen met een zorgbehoefte vaker en steeds langer thuis wonen.

Waardigheid en trots
Deel dit artikel: