Wat betekent dit voor u?
Een specialistischere zorg

Zorg 2020

Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen.

Zorgmanager Facilitair Manager HR Manager Bestuurder
Facilitair Manager Zorg 2020 Assist Zorgondersteuning